Stanovisko AOOA: Divoký dovoz ojetých elektromobilů může z Česka udělat chemickou popelnici Evropy.

Stanovisko AOOA: Divoký dovoz ojetých elektromobilů může z Česka udělat chemickou popelnici Evropy.

Praha 5. května 2021: V západní Evropě se postupně kumulují první generace elektrických ojetin. Tamní zákazníci o ně nemají zájem. Náklady na ekologickou likvidaci baterie mohou dosáhnout částky až 1 500 EUR a hrozí, že místo toho budou auta vyvezena do zemí střední a východní Evropy.

Elektrická mobilita je v Evropě obrovsky podporována nejen dotacemi ale i tvrdou regulací konvenčních pohonných systému. Současně však existuje velké množství nezodpovězených dotazů zejména z oblasti bezpečnosti.

AOOA se proto aktivně připojila k výzvě organizace Realistická energetika a ekologie (https://realisticka.cz/2021/04/27/spolek-varuje-ceske-vladni-organy-pred-riziky-spojenymi-s-dovozem-ojetych-elektromobilu/) a žádá po ministrech průmyslu a životního prostřední odpovědi na sadu otázek.

Trh elektrických ojetin musí projít významnou informační osvětou. Staré baterie představují nejen ekologické, ale hlavně bezpečností riziko, a to nejen pro posádku vozidla“ říká Jiří Grund, předseda AOOA.

Otázky z výzvy Realistické energetiky a ekologie na české ministry:

  1. V kontextu volného obchodu mezi státy EU je vysoké riziko, že se do ČR začnou nekontrolovaně dovážet ojeté elektrické osobní vozy, jež jsou na konci své životnosti kvůli zcela degradované či poškozené baterii. Jak chtějí orgány českého státu této situaci čelit?
  2. Uvědomují si orgány českého státu, že v důsledku vysoké dotační politiky v některých státech na nákup nového vozu má v těchto zemích ojetý elektrický vůz nulovou či dokonce zápornou hodnotu, takže export těchto vozů může lákat k podvodnému byznysu?
  3. Plánují orgány ČR vytvořit nějaký kontrolní systém pro elektrické vozy s jejich specifikou baterie tak, aby bylo možno garantovat nějakou zůstatkovou kvalitu a hodnotu vozu?
  4. Bude možné zachytit před prodejem vozy, opatřené jinou (novou, zánovní) baterií od jiného než originálního výrobce, která bude výhodná svou cenou, nikoli však kvalitou? (Problém levných nekvalitních baterií se řešil v USA v souvislosti spožáry domů, způsobených nabíjením levných elektricky poháněných skate-boardů.)
  5. Nebude pozdě, když by se český kupec přesvědčil o špatné kvalitě baterie nebo dokonceo její nefunkčnosti, a tedy i zákazu provozu např. až při evidenční prohlídce na STK, když už si tento vůz od nesolidních prodejců ze zahraničí i z domova zakoupil?
  6. Jaký systém vytvoří Česká republika pro sběr a recyklaci relativně nebezpečných baterií elektrovozů, když by český kupující v ceně každého produktu recyklační poplatek zaplatil? Kdo bude schopen a oprávněn z vozu určeného ke sešrotování bezpečně demontovat vysokonapěťovou baterii? Co s ní bude dál? VW prohlašuje, že se bude recyklací zabývat. Ale kdo donutí automobilku, aby se postarala o vůz koupený z druhé ruky, vyrobený třeba v Číně? A co se vlastně za recyklaci bude považovat – jen vytěžení drahých kovů (kobaltu, niklu…), nebo úplná recyklace s uložením nebezpečných látek? Na MPO je známo, že v Mongolsku se intenzivně nakupovala hybridní vozidla Toyota Prius 1. generace za výhodné ceny právě proto, že Japonsko tímto způsobem řešilo jejich likvidaci.
  7. Uvědomují si české orgány, že s možným růstem elektrických ojetých vozů s degradovanou či porušenou baterií prudce vzroste počet tzv. totálních škod s důsledkem očekávaného prudkého zvýšení cen povinného i havarijního pojištění?
  8. Jak bude ošetřeno parkování a nabíjení elektrických vozidel ve společných a podzemních garážích s ohledem na výše zmíněná rizika?
  9. Uvědomují si odpovědné orgány České republiky, že s ohledem na kupní sílu občanů ČR, proněž je ojetý vůz většinou jediná možnost mobility, by devastace ojetého trhu s elektromobily z výše uvedených důvodů také naprosto poškodila jakékoli reálné plány rozšíření elektromobilů v ČR (plán do roku 2030 mít v ČR 250 – 500 tisíc elektromobilů)? Na druhé straně by byla podpora nákupu těchto již přežitých vozidel velmi kontraproduktivní, i když by opticky zlepšovala počty elektromobilů v ČR.
  10. Bude problém dovozu ojetých elektromobilů konzultován s našimi výrobci automobilů, kteří očekávají vhodnou formu státní podpory pro rozšíření odbytu svých nových elektroaut v ČR a pravděpodobně budou podle této podpory rozhodovat i o umístění zahraničních investic do výroben baterií?