Digitalizace obchodování s automobily zvýší komfort pro zákazníky a sníží náklady pro podnikatele

Digitalizace obchodování s automobily zvýší komfort pro zákazníky a sníží náklady pro podnikatele

Podnikatelé na semináři Hospodářské komory a AOOA ocenili postupující digitalizaci, která snižuje administrativu spojenou s provozem nebo prodejem vozidel. V digitalizaci obchodu s automobily spatřují velkou příležitost např. pro rozvoj trhu ojetých vozů. Volají ale také po digitalizaci převodu vozů a automatizaci zápisů v rejstříku motorových vozidel, který trpí vysokou chybovostí dat, nebo po odstranění i dalších zbytečných překážek, jako jsou fyzické kontroly při převodu vozidla.

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci. Šetříme čas a peníze občanů, kteří mohou, namísto několika návštěv úřadů a prohledávání internetových odkazů, nalézt dostupné elektronické služby na jednom místě v Portálu dopravy. Z tohoto rozcestníku jsou dostupné již fungující služby spojené s dopravou, jakoje kontrola tachometru, informace o vlastněném vozidle, dálniční známky, možnost e-podání žádostí o výměnu řidičského průkazu z důvodu krádeže, ztráty či změny osobních údajů, předvyplnění žádosti změn v registru vozidel. Nově nemusí mít řidiči v České republice u sebe řidičský ani technický průkaz. Nyní chceme umožnit online udělení plných mocí, díky kterému půjde mnoho úkonů řešit elektronicky. Naším cílem je, aby šlo veškerou administrativu okolo prodeje, koupě a registrace auta vyřídit plně digitálně,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

„Cílem je snižování administrativy a usnadnění života jak občanům, tak firmám. Je připravován Registr zastupování, který by měl být spuštěn v tomto roce. Tento projekt umožní lidem a firmám jednoduše a rychle pověřovat osobu pro zastupování. Prostřednictvím Portálu občana pak bude možné ověřit, kdo koho pověřil. Jeho hlavním přínosem bude sdílení údajů o oprávněních k zastupování při vyřizování různých agend mezi fyzickými osobami a firmami či úřady,“ doplnil na semináři vrchní ředitel sekce hospodářství z Ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický.

Zmínil také další Digitální projekty resortu, které se na podporu podnikatelů zaměřují. Jedná se napříklado Databázi informačních povinností, Jednotný portál evidence kontrol nebo Portál podnikatele. Všechny tyto služby jsou součástí digitalizace a snahy snižovat náklady podnikatelů.

Velkou příležitost pro rozvoj trhu ojetých vozů vidí v digitalizaci sektoru generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings (člen AOOA) Karolína Topolová, a to zejména pokud jde o registrace v Centrálním registru vozidel.

„Náš business model se od většiny obchodníků s ojetými vozy odlišuje tím, že nejsme jen zprostředkovateli prodeje, ale auta vykupujeme do našeho vlastnictví. Děláme to zejména proto, abychom prodávající zbavili starostí s možnými reklamacemi aut od nových majitelů a kupujícím mohli nabídnout záruky a garance bezpečného nákupu. A to znamená vozy na sebe registrovat. Troufla bych si říci, že jsme patrně v tuzemsku subjektem s nejvyšším počtem registrací ojetých vozů, který se pohybuje kolem 60 000 ročně. Interně jsme v AURES Holdings pro digitalizaci v uplynulých deseti letech udělali velký kus práce. Rok od roku jsme rozšiřovali spektrum našich modelů strojového učení a automatizovali zásadní aspekty našich obchodních operací. Pokud jde o zákazníky, zejména bych vyzdvihla in-house vyvinutý systém ACBS pro řízení zákaznického servisu, který přinesl zrychlení a zefektivnění komunikace se zákazníky na všech kontaktních místech naší společnosti od webu, přes zákaznické call centrum až k pobočkám. Digitalizace převodů vozů by ještě více přispěla k zefektivnění obchodování na sekundárním automobilovém trhu, k většímu komfortu zákazníků i k úsporám státního rozpočtu,“zdůraznila Karolína Topolová.

Česká leasingová a finanční asociace oceňuje několik změn, které nedávné minulosti v sektoru nových i ojetých vozů zjednodušily život úvěrovým společnostem i jejich klientům.

„Klíčovou změnou pro finanční instituce bylo upuštění od záměru zrušit existenci rodných čísel v dokladech totožnosti. Vážím si toho, že vláda vyslyšela naše argumenty a našla odvahu v poslední chvíli zatáhnout za pomyslnou ruční brzdu při zavádění změny, která by přinesla nutnost investovat desítky miliard korun bez hmatatelného přínosu pro zlepšení služeb či ochranu spotřebitelů. Velkým přínosem pro řidiče pak bylo zrušení povinnosti absolvovat evidenční kontrolu na STK při přepisu vlastníka vozidla po řádném ukončení smlouvy o financování. Zrušení zbytečného úkonu odlehčilo přeplněné STK a řidičům ušetří nejen poplatky, ale i tisíce hodin času strávených na STK každý rok. Ocenit musíme i doplnění zákona o spotřebitelském úvěru o možnost využívání statistických modelů při ověřování úvěru schopnosti spotřebitelů. Přinese významné zjednodušení a zrychlení schvalovacích procesů, aniž by přitom vznikala významná rizika v oblasti ochrany spotřebitele. Vítáme i procesy v oblasti digitalizace přístupu k údajům o vozidlech včetně zavedení jediného osvědčení o registraci vozidla či zjednodušení v agendě řidičských průkazů,“ uvedla předsedkyně představenstva České leasingové a finanční instituce (ČLFA) Jana Hanušová.

Podle České asociace pojišťoven postupující digitalizaci paradoxně brzdí i sami motoristé, kteří neplní své povinnosti spojené se zápisem změn do registru.

„Naším společným záměrem by mělo být co největší zjednodušení a automatizace většiny zápisů v rejstříku motorových vozidel. Z naší praxe bohužel vidíme vysokou chybovost dat v registru jednoduše proto, že motoristé neplní svou povinnost zápis změn vlastníka provést. Klient vždy sjedná u svého nového vozu povinné ručení, spolupráce systémů pojišťoven a registru motorových vozidel by pomohla motivovat klienta operaci v registru neodkládat na jindy, tedy často na nikdy,“poznamenal výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Digitalizace je podle společnosti Cebia (člen AOOA) základním předpokladem k prověřování vozidel a tím i zvýšení bezpečnosti nákupu.

„Digitalizace vstupuje při nákupu auta nejen do jeho hledání a výběru, ale také do prověření jeho identity a historie. Díky digitalizaci je možné získat informace z historie auta ohledně toho, zda nemá stočený tachometr, nebylo havarované či případně jak, kdy bylo skutečně vyrobeno a pro jakou zemi, zda nebylo provozováno jako taxi, není hlášené jako odcizené či zatížené financováním a řadu dalších informací, ale také si lze jednoduše zkontrolovat, jestli dané vozidlo vůbec existuje. Bez digitalizace by nebylo možné tato data vůbec poskytovat,“ říká  ředitel společnosti Cebia Martin Pajer, která monitoruje trh ojetých aut a pomáhá bojovat proti podvodům již od svého založení v roce 1991.

Posun v digitalizaci celého podnikatelského sektoru ze strany státu vnímá pozitivně i Hospodářská komora.

„Výrazné zlepšení digitalizace státní správy jsme vnímali při vzniku vlády jako jedno z nejdůležitějších témat pro podnikatele, které dusí drahá a zbytečná byrokracie. Jsme proto rádi za každou změnu a pevně doufáme, že se ještě v tomto volebním období podaří odstranit i další zbytečné překážky, jako jsou třeba fyzické kontroly při převodech aut nebo lepší dostupnost informací o vozidle,“uzavřel viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili ministr dopravy Martin Kupka, vrchní ředitel ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings Karolína Topolová, předsedkyně České leasingové a finanční asociace Jana Hanušová, výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek a ředitel Cebia Martin Pajer. Seminář moderoval viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Účastníci semináře hovořili o trendech v digitalizaci obchodování, registrací i prověřování nových a ojetých osobních automobilů, včetně úspor a zvýšené efektivity, které digitalizace přináší. Seminář spolupořádala Asociace obchodu ojetými automobily (AOOA).

Nejpozději 1. února 2025 vstoupí v účinnost zákon 12/2020 Sb. o právu na digitální služby, tzv.digitální ústava. Ten dává občanům právo na to, aby veškeré úřední úkony a agendy, které je možné zdigitalizovat, byly vyřizovány elektronicky. Hospodářská komora proto pořádá kulaté stoly, u kterých mapuje, jak se státní úřady na tuto povinnost připravují. Hospodářská komora mj. ocenila přístup ministerstva práce a sociálních věcí a resortu financí k digitalizaci podnikatelské agendy. Oba resorty spolu s Hospodářskou komorou a dalšími partnery ve druhé polovině roku spustí pilotní provoz projektu Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Český úřad zeměměřický a katastrální už poskytuje 98 % údajů elektronicky a MŠMT mj. dokončuje digitalizaci přijímacího řízení na střední školy.