Boj se stočenými tachometry dopadne na nevinné majitele vozů

Boj se stočenými tachometry dopadne na nevinné majitele vozů

Česká republika tápe v problematice stočených tachometrů. Nyní vstupuje do hry novela zákona, která od 1. 6. 2017  zkomplikuje STK u přetočených aut. Jestliže STK nově při kontrole zjistí, že došlo k úpravě tachometru, vydá známku pouze na 30 dní. Pokud bude kupují  požadovat vystavení  protokolu o evidenční kontrole, nedostane jej. Automobil si pak nebude moci přihlásit.

Pro Asociaci obchodu s ojetými automobily (AOOA) je problematika stočených tachometrů důležité téma. Přesto nyní cítíme určité znepokojení. V ČR se chystá „tupé“ přeložení směrnice evropského parlamentu. Od 1. června 2017 hrozí, že cca 20 % majitelů vozů přijde o technickou způsobilost k provozu vozidla. Oněch 20 % je totiž průměrná chybovost databáze STK.

Každý ví, že historicky bylo možné SKT provádět bez auta. Takto „koupený“ technik jednoduše do kolonky počet najetých KM zadal nějaké číslo, které vůbec nemuselo odpovídat realitě konkrétního vozu. Stejně dochází i k chybným zápisům, které jsou dány lidským faktorem – technik např. místo 180 000 napíše jen 18 000 KM. Díky těmto skutečnostem vykazuje aktuální databáze STK chybovost přesahující 20 %.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ve svém bodě 7.11 říká, že by státy měli do své legislativy implementovat formulaci: „jestliže při STK technik zjistí, že bylo s tachometrem zjevně manipulováno s cílem snížit uložený záznam o ujeté vzdálenosti nebo zkreslit další záznamy o ujeté vzdálenosti vozidla, jedná se závažný nedostatek.“ Výsledkem bude vylepení známky pouze na 30 dní a výzva k provedení opravy a opakovaná STK po 30 dnech.

tacho

 

V praxi to nepovede k ničemu jinému než k legalizaci přetáčení tachometru směrem nahoru na vyšší počet KM. Podle informací AOOA má ČR ambici toto nařízení implementovat do vyhlášky, kterou se řídí STK. Platit by to mělo od 1. června 2017. Přetáčení tachometrů, je nešvar, kterému by je třeba zamezit. Nicméně ve zemích okolo nás existují daleko jednodušší řešení.

Belgie se vydala jinou cestou. Když kupujete automobil a máte v kupní smlouvě uvedeno, že stav KM neodpovídá skutečnosti, je vše v pořádku. Pokud tam však tato zmínka chybí a vy zjistíte, že došlo ke změně stavu KM až po koupi vozu, stává se kupní smlouva neplatnou. Kupující má nárok na vrácení kupní ceny,“ říká Jiří Grund, předseda AOOA.

Dle názoru AOOA přetočené auto nutně neznamená, že je špatné či technicky nezpůsobilé. Mnohdy je daleko důležitější znát i jiné informace o historii vozu. Například o pojistných událostech, opravách a jejich cenách atp. Samotná přetočená auta jsou v 80 % případů technicky v pořádku. Pouze prodávající kupujícího podvedl na prodejní ceně. Navíc, přetočené vozy se často vyskytují v nižších cenových kategoriích. Jsou vlastněné lidmi, kteří si lepší vůz často nemohou dovolit. Mobilita je pro ně ale klíčová, např. pro udržení zaměstnání, návštěvy lékaře, nákupy základních potravin atp.  „Pokud bychom zaváděli zákonná omezení, kdy se do problému v souvislosti s přetočením tachometru dostává napálený uživatel vozidla, nikoli viník, je to nesmysl,“ dodává Grund.